Jan T. Grusznic

Jan T. Grusznic

R&D Manager w Securitas Polska / z-ca red. nacz. „a&s Polska”

Pomysłodawca i projektant produktów Securitas smartIN i Securitas smartGATE, usprawniających codzienną pracę recepcji i pracowników ochrony. Pracuje na styku świata operacji i technologii szukając synergii wynikającej z połączenia procesów biznesowych i najnowszych osiągnięć techniki. Fotograf, inżynier teleinformatyki, autor licznych artykułów związanych z bezpieczeństwem.