Tomasz Guzikowski

Tomasz Guzikowski

Dyrektor Zarządzania Majątkiem i Bezpieczeństwa CIECH S.A.

Menedżer zarządzający obszarem bezpieczeństwa w globalnym koncernie chemicznym CIECH. Ma wieloletnie doświadczenie w obszarze zarządzania bezpieczeństwem i ciągłością działania, w tym bezpieczeństwa procesowego i zawodowego, ochrony infrastruktury krytycznej, ochrony informacji niejawnych w budownictwie oraz w dużych zakładach produkcyjnych należących do grupy zakładów dużego ryzyka powstania awarii przemysłowej.